محمد بهمن بیگی
زادروز ۱۲۹۸
ایل قشقایی در استان فارس
درگذشت اردیبهشت ۱۳۸۹
شیراز
ملیت ایرانی
پیشه نویسنده، معلم
همسر

همسر اول: گوهر گرگین پور (سه دختر)

همسر دوم: سکینه کیانی (دو پسر و دو دختر)
والدین پدر: محمودخان