60 کیلومتری از مرکز استان اصفهان و فاصله 10 کیلومتری از شهر مبارکه واقع شده از غرب به حریم شهر مبارکه و از شرق به شهر مبارکه و از جنوب به شهرک علامه مجلسی (ره) و مجتمع فولاد مبارکه و از شمال به کوه سینه کش در ارتفاع حدود 1700 متر از سطح دریا واقع شده است . این شهر از جمله شهرهائی است که با آثار تاریخی و قدیمی خود در پهنای کشور عزیز مان جای گرفته طبق تحقیقات ، منطقه طالخونچه از قدمت هزار ساله برخوردار است نام قبلی این شهر به میمنت طالقان تهران که مقر سلطنت حسن صباح و قوم اسماعیلیه بوده و در قلعه الموت سکونت داشته اند طالقانچه یعنی طالقان کوچک نام نهاده شد بعد از انقراض سلطنت اسماعیلیه و آخرین پادشاه این طایفه بنام رکن الدین شاه بدست هلاکو خان مغول بساط این طایفه در سرتاسر ایران برچیده شد بعد از انقراض سلطنت اسماعیلیه به مرور زمان طالقانچه به طالخونچه مبدل شد . دو مسجد قدیمی که سابقه تاریخی متجاوز از 500 سال دارد در این شهر به یادگار میباشد شاید بتوان گفت این مساجد به قبل از حکومت و حاکمیت صفویه می رسد چند برج وباروی نیمه نظامی و مسکونی مخروبه نیز در شهر وجود دارد . شهر طالخونچه زادگاه علمای بزرگی همچون آیت اله سید علی اکبر و سید اسماعیل هاشمی (ره) و شیخ اسداله الهی ( ره) همچنین زادگاه یکی از وزرای دیلمیان بنام صاحب ابن عباد (ره) میباشد جمعیت شهر طبق آخرین سرشماری حدود 11700 نفر میباشد که شغل اکثر مردم کشاورزی و برخی از آنها در مراکز صنعتی ناحیه مبارکه مشغول به کار میباشند . برخی از کارگاههای رنگرزی سنتی هنوز هم در این شهر مشغول به کار میباشند . این کارگاهها یکی از جمله مراکزی هستند که نخ و خومه قالی را با رنگهای گیاهی و طبیعی و با کیفیت عالی تولید و به مراکز قالی بافی ارائه می دهند .

از جمله آثار و ابنیه قدیمی شهر طالخونچه می*توان به آثار ذیل اشاره نمود :

مسجدالرضا
نمائی از صحن و ستونهای مسجدالرضا (ع) شهر تاریخی طالخونچه این مسجد قدیمی که سابقه تاریخی متجاوز از 500 سال دارد در این شهر به یادگار مانده شاید بتوان گفت این مسجد به قبل از حکومت و حاکمیت صفویه می رسد

کنتراکسیون از نوع گچی(شماره 1)
نمائی از کنتراکسیون از نوع گچی، این نوع گچ بری با دست انجام می شده و بیشتر از طرح های اسلیمی استفاده میشده است.

کبوتر خانه
نمائی از داخل کبوتر خانه دو طبقه با چهار برج

قلعه یاوری
نمائی از ایوان قلعه یاوری

نمائی از درب حصارک
نمائی از درب حصارک که کنده کاری شده از چوب میباشد و قدمت آن به 50 سال میرسد.