باسلام به بینندگان سایت ایل قشقایی
لطفا نظرات وپیشنهادات خود رابرای من بنویسید واگر مطلب مشکلی دارد اظهار نظر کنید باتشکر از انتخابتان